Gör en medarbetarundersökning

Alla arbetsplatser har en sak gemensamt. Det är medarbetarna och de som dagligen arbetar inom företaget som sätter tonen för hur väl företaget mår. Välmående medarbetare ger välmående företag. Men hur mår egentligen dina anställda på arbetsplatsen? Ta reda på det med hjälp av en medarbetarundersökning.

Hur mår ditt café och dina anställda – egentligen?

En god arbetsmiljö är A och O för att man ska trivas på arbetsplatsen och kunna göra ett bra jobb. Arbetsmiljön kan påverkas negativt på många sätt och det finns även en hel del krav som du som arbetsgivare ska leva upp till när det kommer till arbetsmiljön. Men håller ditt café tillräckligt god standard när det gäller arbetsmiljön? Det kan du ta reda på och det bästa och enklaste sättet att göra det är med hjälp av en medarbetarundersökning som du låter dina anställda ta del av. Med den får du sedan en väldigt bra bild över vad som fungerar och inte samt vilka önskemål personalen kan ha gällande arbetsmiljön och en förbättring av densamma.

Investera i bättre arbetsmiljö

Om det efter medarbetarundersökningen framkommer att det finns brister i arbetsmiljön gäller det att hantera det på rätt sätt. Även om du som egen företagare kanske ser ditt café som din bebis som du har fött upp och vårdat alldeles själv, så är det idag dina anställda som på många vis har delad vårdnad om caféet. Utan dem skulle du inte kunna bedriva din verksamhet då du inte kan göra allt själv. Därför är det viktigt att du investerar i arbetsmiljön på ditt café för att dina anställda ska kunna ta hand om det på bästa sätt. Du och din verksamhet har aldrig något att förlora på att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Tvärtom blir det bara en vinning både på kort och lång sikt.