Arbeta på ett café

Att arbeta på café kan innebära flera saker. Det kan vara att vara anställd på själva caféet men också att använda caféet som arbetsplats. Idag är många arbeten mobila. Det enda man behöver är en dator och kanske en telefon för att man ska kunna arbeta var som helst.

Många caféer marknadsför sig med fritt wifi och möjligheter till laddning av dator och telefon. Det kan tyckas att det kanske inte är så lönsamt med cafékunder som sitter länge och bara dricker en kopp kaffe eller två trots att de tar upp plats. I verkligheten brukar det inte vara så. Helst arbetar man med fokuskrävande uppgifter under de lugnare timmarna medan det ändå inte är så mycket kunder på caféet. Vid lunch väljer man att bryta för egen lunch eller att flytta till ett lugnare ställe.

En annan trend är coffice eller co-working office där ett gäng frilansare går ihop och hyr ett kontor tillsammans, alternativt träffas hemma hos någon för att arbeta och dricka kaffe. Termen används också när det gäller att arbeta tillsammans på ett kafé, vilket beskrivits ovan.

Trenden med mobila kontor är fortfarande starkt på uppgång, vilket även borde innebära en ljus framtid för caféjobbande.